Gây tê khi sinh con có thể gây ra những tai biến nguy hiểm đến mức nào?

Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm sản phụ ở Đà Nẵng bị tai biến sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất. Ảnh: VD.
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm sản phụ ở Đà Nẵng bị tai biến sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất. Ảnh: VD.
Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế đến thăm sản phụ ở Đà Nẵng bị tai biến sau khi sử dụng thuốc gây tê tuỷ sống do Ba Lan sản xuất. Ảnh: VD.
Lên top