Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn hành tây mỗi ngày?