Dịch thủy đậu lăm le, cha mẹ đừng quên cảnh báo này

BS khám cho một bệnh nhân thủy đậu (Ảnh: TX)
BS khám cho một bệnh nhân thủy đậu (Ảnh: TX)
BS khám cho một bệnh nhân thủy đậu (Ảnh: TX)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top