Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Xuất hiện ổ thuỷ đậu với 25 học sinh tại 1 trường tiểu học