Cứu sống bệnh nhân bị hội chứng Brugada

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị hội chứng Brugada
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân bị hội chứng Brugada