Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyến xe nghĩa tình ngày giáp tết cho bệnh nhân

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia tay người bệnh về quê ăn Tết
TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia tay người bệnh về quê ăn Tết