Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyến xe yêu thương dành cho bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết

Bệnh nhân ung thư về quê đón Tết trên "Chuyến xe yêu thương"
Bệnh nhân ung thư về quê đón Tết trên "Chuyến xe yêu thương"