Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyên gia nói gì về bệnh vẩy nến?