Chính phủ Hàn Quốc họp khẩn đối phó virus "tử thần" MERS

Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm MERS
Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm MERS