Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngay việc mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế

Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngay việc mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)
Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngay việc mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)
Bộ Y tế yêu cầu rà soát ngay việc mua sắm và sử dụng trang thiết bị y tế (Nguồn ảnh minh họa: baodauthau.vn)