Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu 2 bệnh viện trung ương cơ sở 2 sớm hoạt động

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh tại BVĐK tỉnh Hà Nam. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh tại BVĐK tỉnh Hà Nam. Ảnh: BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh tại BVĐK tỉnh Hà Nam. Ảnh: BYT
Lên top