Xét xử sơ thẩm tai biến chạy thận: Xuất hiện tình tiết có lợi cho bị cáo Hoàng Công Lương

Ông Đinh Tiến Công bất ngờ khai tình tiết sốc tại phiên xét xử sơ thẩm trong ngày thứ 5.
Ông Đinh Tiến Công bất ngờ khai tình tiết sốc tại phiên xét xử sơ thẩm trong ngày thứ 5.
Ông Đinh Tiến Công bất ngờ khai tình tiết sốc tại phiên xét xử sơ thẩm trong ngày thứ 5.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM