Bệnh viện tuyến dưới cứu sống ca đuối nước đến 90%

Bệnh nhi D. đã qua cơn nguy kịch
Bệnh nhi D. đã qua cơn nguy kịch
Bệnh nhi D. đã qua cơn nguy kịch