Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc chung tay chống lại đề kháng kháng sinh từ việc rửa tay đúng cách

Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh - Ảnh: H.P
Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh - Ảnh: H.P
Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh - Ảnh: H.P