Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bệnh viện Quốc tế Hạnh phúc chung tay chống lại đề kháng kháng sinh từ việc rửa tay đúng cách

Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh - Ảnh: H.P
Hội thảo Cuộc chiến chống đề kháng kháng sinh - Ảnh: H.P