Báo động nhiễm khuẩn bệnh viện do vi khuẩn đa kháng kháng sinh

Ảnh minh họa (nguồn: Dân sinh)
Ảnh minh họa (nguồn: Dân sinh)
Ảnh minh họa (nguồn: Dân sinh)