Bệnh giang mai phát tán trên diện rộng tại Thái Lan

Trình diễn gợi dục trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Big Beaver Diaries.
Trình diễn gợi dục trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Big Beaver Diaries.
Trình diễn gợi dục trên đường phố Thái Lan. Ảnh: Big Beaver Diaries.
Lên top