Bé trai 2 tuổi bỏng toàn thân do cháy nhà được cha ruột hiến da

Cháu K. được cha ruột hiến da để ghép
Cháu K. được cha ruột hiến da để ghép