Bài 2: Nghiện trà sữa, nhiều bệnh “ghé thăm”

Cốc trà sữa khiến nhiều người ưa thích cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh
Cốc trà sữa khiến nhiều người ưa thích cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh
Cốc trà sữa khiến nhiều người ưa thích cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc bệnh