Bài 1: Quá trình Trung Quốc tìm ra vaccine chống virus Corona như thế nào?

Trung Quốc công bố đã tìm ra vắc - xin chống lại virus Corona sau 2 tuần nghiên cứu, bắt đầu thử nghiệm trên chuột. Ảnh: China Internet
Trung Quốc công bố đã tìm ra vắc - xin chống lại virus Corona sau 2 tuần nghiên cứu, bắt đầu thử nghiệm trên chuột. Ảnh: China Internet
Trung Quốc công bố đã tìm ra vắc - xin chống lại virus Corona sau 2 tuần nghiên cứu, bắt đầu thử nghiệm trên chuột. Ảnh: China Internet
Lên top