Trung Quốc thông báo tin mừng về vùng có dịch Corona ngoài Hồ Bắc

Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: CGTN.
Lên top