Bác sĩ hướng dẫn bài tập tại nhà trị đau gót chân

Bài tập căng gót chân. Ảnh: BS X.A
Bài tập căng gót chân. Ảnh: BS X.A