Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nam “tử cung và buồng trứng”… bình thường

Kết quả siêu âm của bệnh nhân Đỗ Văn Đ
Kết quả siêu âm của bệnh nhân Đỗ Văn Đ
Kết quả siêu âm của bệnh nhân Đỗ Văn Đ