Bệnh viện Đức Giang trần tình vụ bác sĩ chẩn đoán nhầm thai lưu

Lãnh đạo BV đa khoa Đức Giang thông tin vụ chẩn đoán sai cho sản phụ
Lãnh đạo BV đa khoa Đức Giang thông tin vụ chẩn đoán sai cho sản phụ
Lãnh đạo BV đa khoa Đức Giang thông tin vụ chẩn đoán sai cho sản phụ