Áp lực học tập, nhiều trò giỏi đi điều trị... tâm thần

Bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cảm xúc đang được TS Nguyễn Văn Dũng - Viện phó Viện Sức khỏe tâm thần thăm khám.
Bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cảm xúc đang được TS Nguyễn Văn Dũng - Viện phó Viện Sức khỏe tâm thần thăm khám.
Bệnh nhân mắc bệnh rối loạn cảm xúc đang được TS Nguyễn Văn Dũng - Viện phó Viện Sức khỏe tâm thần thăm khám.