Ăn Tết bị hóc xương gà, cụ ông nguy kịch vì xương đâm thấu tim

Hình ảnh hóc xương gà trên phim chụp X quang.
Hình ảnh hóc xương gà trên phim chụp X quang.