Ăn nấm bổ cho sức khoẻ nhưng phải chọn đúng loại

Nấm mà gia đình ông Pản ăn bị ngộ độc. Ảnh: Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La.
Nấm mà gia đình ông Pản ăn bị ngộ độc. Ảnh: Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La.
Nấm mà gia đình ông Pản ăn bị ngộ độc. Ảnh: Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La.
Lên top