Cả gia đình ngộ độc nấm sau bữa cơm, một người tử vong

Một số loại nấm độc. Ảnh do BS cung cấp
Một số loại nấm độc. Ảnh do BS cung cấp
Một số loại nấm độc. Ảnh do BS cung cấp
Lên top