46 người mẹ hiến sữa cứu sống 136 trẻ có nguy cơ tử vong cao

Sữa mẹ là giải pháp rất tốt cho những trẻ có nguy cơ. (Ảnh: TL)
Sữa mẹ là giải pháp rất tốt cho những trẻ có nguy cơ. (Ảnh: TL)
Sữa mẹ là giải pháp rất tốt cho những trẻ có nguy cơ. (Ảnh: TL)