20 bệnh nhân đầu tiên được đặt stent tĩnh mạch thông qua một vết đâm kim

BS Lê Thanh Phong khám cho bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: N.P
BS Lê Thanh Phong khám cho bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: N.P
BS Lê Thanh Phong khám cho bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: N.P