Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

20 bệnh nhân đầu tiên được đặt stent tĩnh mạch thông qua một vết đâm kim

BS Lê Thanh Phong khám cho bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: N.P
BS Lê Thanh Phong khám cho bệnh nhân suy tĩnh mạch. Ảnh: N.P