Xin hãy cẩn trọng, thưa Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Với đề án này, tem bia sẽ được dán ở tất cả sản phẩm bia sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường. Ảnh: Internet
Với đề án này, tem bia sẽ được dán ở tất cả sản phẩm bia sản xuất trong nước cũng như nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường. Ảnh: Internet