Vaccine nội: Khẩn cấp chứ không thể cứ… từ từ

Vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam - Nanocovax. Ảnh: LĐO
Vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam - Nanocovax. Ảnh: LĐO
Vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam - Nanocovax. Ảnh: LĐO
Lên top