Hội đồng Đạo đức thông qua báo cáo thử nghiệm Nano Covax giữa kỳ pha 3a

Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Vaccine COVID-19 Nano Covax của Việt Nam. Ảnh: ĐVCC
Lên top