Tự chủ học phí Đại học: Hiệu quả hay hậu quả?

Tự chủ đại học sẽ làm học phí đại học tăng, là nỗi lo lớn đối với sinh viên con nhà nghèo. Ảnh minh họa, nguồn: Giaoduc.net
Tự chủ đại học sẽ làm học phí đại học tăng, là nỗi lo lớn đối với sinh viên con nhà nghèo. Ảnh minh họa, nguồn: Giaoduc.net