Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thấu cảm cho tướng về hưu!

Hành xử rất thô của một tướng về hưu (Ảnh cắt từ clip).
Hành xử rất thô của một tướng về hưu (Ảnh cắt từ clip).