TGĐ Donacoop phải trả lời về 15 triệu liều vaccine nhập khẩu

Donacoop tuyên bố nhập 15 triệu liều vaccine Pfizer nhưng lặn mất tăm
Donacoop tuyên bố nhập 15 triệu liều vaccine Pfizer nhưng lặn mất tăm
Donacoop tuyên bố nhập 15 triệu liều vaccine Pfizer nhưng lặn mất tăm
Lên top