Việt Nam cho phép sử dụng vaccine Pfizer do Mỹ sản xuất

Vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam nhiều trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: LĐO
Vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam nhiều trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: LĐO
Vaccine COVID-19 sẽ về Việt Nam nhiều trong những tháng cuối năm 2021. Ảnh: LĐO
Lên top