Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phải sòng phẳng với đồng tiền thuế của dân