Những giọt máu cho đi sẽ quay về

Những người tình nguyện hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ hôm 8.1. Ảnh: PV
Những người tình nguyện hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ hôm 8.1. Ảnh: PV
Những người tình nguyện hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu TƯ hôm 8.1. Ảnh: PV