Người Việt phải xấu hổ vì rác

Bãi rác thải Da Lợn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Tiến Nguyễn
Bãi rác thải Da Lợn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Tiến Nguyễn
Bãi rác thải Da Lợn, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Ảnh: Tiến Nguyễn