Kim tiền mỹ nữ và ở tù tưởng tượng

Đại biểu Sùng Thìn Cò - Phó Tư lệnh Quân khu 2. Ảnh: QH
Đại biểu Sùng Thìn Cò - Phó Tư lệnh Quân khu 2. Ảnh: QH