Không thể để Neflix tiếp tay cho "đường lưỡi bò"

Bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" (Put Your Head On My Shoulder) chiếu trên Netflix có bản đồ hình đường lưỡi bò phi pháp.
Bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" (Put Your Head On My Shoulder) chiếu trên Netflix có bản đồ hình đường lưỡi bò phi pháp.
Bộ phim "Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta" (Put Your Head On My Shoulder) chiếu trên Netflix có bản đồ hình đường lưỡi bò phi pháp.
Lên top