Netflix phát sóng tại Việt Nam: Cam kết tuân thủ, thực tế lại vi phạm

Netflix liên tục có nội dung phát sóng vi phạm tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Netflix liên tục có nội dung phát sóng vi phạm tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Netflix liên tục có nội dung phát sóng vi phạm tại Việt Nam. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top