Không thể chỉ suốt ngày nghĩ tăng thuế

6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.
6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.
6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện trên 22.600 cuộc thanh kiểm tra, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước 4.700 tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top