Không phải đất công, không thiệt hại?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP HCM. Ảnh: Kinh tế Đô thị.
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP HCM. Ảnh: Kinh tế Đô thị.