Không nên phá bỏ tòa nhà Dinh Thượng thơ

Tòa nhà 130 tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị phá bỏ. Ảnh: Zing
Tòa nhà 130 tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị phá bỏ. Ảnh: Zing
Tòa nhà 130 tuổi ở Sài Gòn có nguy cơ bị phá bỏ. Ảnh: Zing