Khi anh bán vé số dạo ngồi vào ghế công chức

Anh Kim Thái. Ảnh: Nhật Hồ
Anh Kim Thái. Ảnh: Nhật Hồ