Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hoan hô Phó Chủ tịch quận 1

Bậc lên xuống trái phép tồn tại hàng năm trời bị đích thân lãnh đạo quận 1 yêu cầu đập bỏ ngay tại chỗ để lấy lại lối đi cho người dân. Ảnh: Trường Sơn
Bậc lên xuống trái phép tồn tại hàng năm trời bị đích thân lãnh đạo quận 1 yêu cầu đập bỏ ngay tại chỗ để lấy lại lối đi cho người dân. Ảnh: Trường Sơn