Hành vi đáng lẽ phải là rất bình thường

Học sinh Trường Lê Hồng Phong cúi đầu chào người bảo vệ.  Ảnh: Internet
Học sinh Trường Lê Hồng Phong cúi đầu chào người bảo vệ. Ảnh: Internet