Giáo sư không phải giáo làng

Một giảng đường đại học. (Ảnh minh họa)
Một giảng đường đại học. (Ảnh minh họa)