Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Giáo sư không phải giáo làng

Một giảng đường đại học. (Ảnh minh họa)
Một giảng đường đại học. (Ảnh minh họa)