Điểm học bạ cao, điểm thi thấp và thách thức "3 thật" trong giáo dục

"Học thật, thi thật, nhân tài thật" vẫn là thách thức lớn của giáo dục. Ảnh Hải Nguyễn
"Học thật, thi thật, nhân tài thật" vẫn là thách thức lớn của giáo dục. Ảnh Hải Nguyễn
"Học thật, thi thật, nhân tài thật" vẫn là thách thức lớn của giáo dục. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top